ม่านมนตรา ชลนิล

ISBN:

Published:

Paperback

384 pages


Description

ม่านมนตรา  by  ชลนิล

ม่านมนตรา by ชลนิล
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 384 pages | ISBN: | 3.61 Mb

จากปกหนา...ความแคน ทำใหวิญญาณรายยังดินรนทามกลาง คุก แหงมนตราความรัก จะสามารถชนะทุกสิงจริงหรือ?จากปกหลัง...พุทธคุณ และความดีงามคือเกราะปองกันใหหลุดพนจากมนตรา และสิงเลวรายทังหลายทีสยายปีกมืดงำ แต...มันมิไดงายเพียงแคนันมรรคา เทพผูสูงศักดิ แตตMoreจากปกหน้า...ความแค้น ทำให้วิญญาณร้ายยังดิ้นรนท่ามกลาง คุก แห่งมนตราความรัก จะสามารถชนะทุกสิ่งจริงหรือ?จากปกหลัง...พุทธคุณ และความดีงามคือเกราะป้องกันให้หลุดพ้นจากมนตรา และสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่สยายปีกมืดงำ แต่...มันมิได้ง่ายเพียงแค่นั้นมรรคา เทพผู้สูงศักดิ์ แต่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะสัจจาที่ให้ไว้จ้าว ผู้รอคอยการปลดปล่อยจากที่คุมขังของมนตราอันเข้มขลังนานหลายร้อยปีพันเกลียว เธอถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่เธอไม้รู้ตัว แต่มิอาจถอดถอนไปได้ปีกแก้ว และ กะพ้อ ผู้ติดตามความรักและภักดี ไม่ว่าเขาจะอยู่ในชาติภพใดในสวรรค์ หรือบนโลกมนุษย์ธรรมะ อธรรม ความดี ความชั่ว และความรัก คือรสชาติทั้งหมดที่ทำให้ตัวละครในเรื่องโลดแล่นเคลื่อนไหว ชวนติดตามEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ม่านมนตรา":


keyboardmilitia.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us